Press Notices

Press Notices

​Press Notices​ Description

​Introduzzjoni u Importazzjoni ta’ Frott taċ-Citru bil-Weraq
Introduction and Importation of Citrus Fruits with Leaves​
​Miżuri ta’ Kontinġenza li qed jiġu Implimentati fuq iż-żoni tar-Rabat u l-Mdina sabiex jiġi kkontrollat il-virus tat-tristeza taċ-ċitru - Citrus Tristeza Virus (CTV)​

Contingency Measures laid down on the Areas Rabat and Mdina for the control of Citrus Tristeza Virus (CTV)​
Notice regarding new reforms as of 1st March 2021 regarding the importation of all used (second hand) agricultural machinery imported from third countries, including the United Kingdom - kindly follow the link below for the full details.
​Avviż dwar riformi ġodda mill-1 ta’ Marzu 2021 rigward l-importazzjoni ta’ kull tip ta’ makkinarju agrikolu użat importat minn terzi pajjiżi, inkluż ir-Renju Unit - ġentilment segwi l-link hawn taħt għad-dettalji sħaħ.​
Importation of tomato and pepper plants, seedsor seedlings following the outbreak of Tomato BrownRugose Fruit Virus (ToBRFV) and trade ban  Pages 24 to 25​
​​​Jinstab it-Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) f’Malta​
Notificaton Virus found on Tomatoes and Peppers​
​Notifika Virus Tad-Tadam u L-Bżar​
STQARRIJA MID-DIRETTORAT GĦAS-SAĦĦA TAL-PJANTI RIGWARD IS-SUSA SEWDA TAZ-ZKUK LI QED TATTAKKA S-SIĠAR TAL-ĦARRUB ĠO SQALLIJA (Frar 2017)​
GUIDELINES FOR THE USE OF PALM FRONDS ON THE OCCASION OF PALM SUNDAY (2016)
​PLACING OF TRAPS FOR INSECT MONITORING (MONOCHAMUS) (2015)​
NOTICE BY THE MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLIMATE CHANGE REGARDING THE CARE OF PALM TREES USED BY FISHERMEN DURING THE LAMPUKI FISHING SEASON (August 2018)​​​​​