Guidelines

Guidelines

Avviż mid-Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti dwar il-batterju Xylella Fastidiosa 

Announcement from the Plant Protection Directorate regarding the Xylella fastidiosa bacteria 
 

Wood Packaging Material

According to the IPPC guidelines issued in 2023, for ISPM 15 (which is the adopted standard for Wood Packaging Material in Regulation 2016/2031 under Art 98), the Plant Protection Directorate which is the Maltese NPPO should establish and maintain a registration system to record authorized ISPM 15 entities in its territories and track their status. 

The following is the list of the operators registered in Malta that are authorized to affix an official ISPM 15 certified stamp.


Materjal għall-Ippakkjar tal-Injam

Skont il-linji gwida tal-IPPC maħruġa fl-2023, għall-ISPM 15 (li huwa l-istandard adottat għall-Materjal tal-Ippakkjar tal-Injam skont l-Artikolu 98 fir-Regolament 2016/2031), id-Direttorat għall-Ħarsien tal-Pjanti li huwa l-NPPO ta’ Malta jeħtieġ li jistabbilixxi u jżomm sistema ta’ reġistrazzjoni biex jirreġistra l-entitajiet awtorizzati tal-ISPM 15 fit-territorji tiegħu u jsegwi l-istatus tagħhom.

Hawn taħt hija l-lista​ tal-operaturi rreġistrati f’Malta li huma awtorizzati li jittimbraw it-timbru uffiċjali skond l-ISPM 15.


Briefing Notes (Timber)
ToBRFV Virus
Seeds of Agricultural Plants & VegetablesTuta absoluta
 
Guidelines for the control of Tuta Absoluta (2016) EN Version | MT Version​


Palm Trees

Guidelines for pruning and spraying of Palm Trees revised (2021) EN Version | MT Version​
 

Genetic Resources, Access & Benefit Sharing Guidelines 

Good Agricultural Practice (GAP) for Fig Tree Cultivation
​​​​