home
The Department of Fisheries and Aquaculture has launched a financial aid scheme to financially support fishermen due to the increase in their operational costs as a consequence of the rise in prices of fishing bait and nylon material caused by the Russian invasion on Ukraine. This scheme may be funded from the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Applications were sent by post.

 Eligible fishermen are encouraged to apply between the 6th November 2023 and 10th November 2023.

 For more Information and questions, you can call Servizzi Ewropej f’Malta(SEM) on 27797300, or send an email on: info.sem@gov.mt  

Id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura nieda skema biex jappoġġja b’mod finanzjarju lis-sajjieda minħabba ż-żieda fin-nefqa operattiva, b’konsegwenza ta’ żieda fil-prezzijiet tal-liska u n-nylon ikkawżata mill-kriżi li ġabet magħha l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Din l-iskema ser tkun potenzjalment ffinanzjata mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (EMFF). 

Is-sajjieda eliġibbli huma mħeġġa japplikaw bejn is-6 ta’ Novembru 2023 u l-10 ta’ Novembru 2023. L-applikazzjonijiet intbgħatu lil dawk eliġibbli bil-posta.

Għal aktar informazzjoni u mistoqsijiet, tistgħu iċċemplu lis-Servizzi Ewropej f’Malta (SEM) fuq 27797300, jew tibagħtu email fuq info.sem@gov.mt​ 

​​NOTICES


The BFT Recreational Season quota 2023 of 3500kg allocated to authorised recreational fishermen has been exhausted and it is now declared as Closed.


----------------------------------------------


Staġun ta' tonn 2023 (by catch)


Id-Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura qed jinforma lis-Sajjieda kummerċjali kollha li għandhom l-Awtorizazzjoni tal-Pixxispad (minbarra dawk il-bastimenti msejħin Storici) li qed terġa tinfetaħ s-Sajda ta’ tonn bħala ‘by catch’. Dan ifisser, li meta wieħed ikun għas-sajda tal-Pixxispad jista jdaħħal sa 2 tonniet kull bastiment (darba biss) bir-regoli tal- ICCAT ‘by catch’. Id-Dipartiment jirriserva dritt li jaghlaq din is-sajda meta tintlaħaq il-kwota stabbilita.


----------------------------------------------​


Id-Dipartiment tas-Sajd u Akkwakultura huwa miftuħ għall-pubbliku bejn it-8.00am u s-2.00pm is-sena kollha mit-Tnejn sal-Ġimgħa, (Inkluz l-uffiċini f’ San Pawl Il-Baħar u Marsaxlokk)

Numru Ġenerali:  2292 6800 


 

Id-Dipartiment jixtieq javża lis-sajjieda li n-numri għall-Fisheries Monitoring Centre huma kif ġej u għandhom jintużaw biss għall-użu tas-Sajjieda.  Dan is-servizz huwa miftuħ 24/7 .


 

8007 2240

2292 6888

9967 4933​


----------------------------------------------


Please note that for any assistance you may contact the Department of Fisheries and Aquaculture by email at infofisheries.mafa@gov.mt​ or via telephone on 22926800. In addition please note that mailboxes have been installed across Malta and Gozo to send any queries or essentials as deemed necessary. The locations of the installed mailboxes are the following: 


• Marsaxlokk landing facility

• Il- Veċċja/ San pawl il-Bahar landing facility

• It- Tunnara, Mellieha,

• Msida,

• Birżebuġġa, 

• Għammieri’s Security Gate, Marsa 

• Gozo’s Fisheries Office at Mġarr Gozo 


------------------------------------------------

A satellite pop-up tag applied on Bluefin tuna by a Danish scientific institute, has been found in the Maltese territorial waters. According to its last transmitted position, it seems that this tug is in Valetta port area. 

For the sake of science and for the sustainability of the Bluefin tuna fishery, please report to the DFA any useful information related to this tug recovery. Additional information on the ICCAT-GBYP Tag Recovery, Awareness Activities and Rewarding can be found at www.iccat.int/gbyp/en/tagging.asp and also here​.